Tin tức

Suất ăn công nghiệp Dầu Tiếng

Gia Sơn Phát là nhà cung cấp suất ăn công nghiệp tại Bình Dương, đạt chứng chỉ quản lý chất lượng, đầu tư nhà xưởng hiện đại, công suất lớn, dàn xe mạnh, cung cấp suất ăn công nghiệp tại Bình Dương. Hiện nay chúng tôi còn cung cấp Suất ăn công nghiệp tại Dầu Tiếng. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động tại Bình Dương, cung cấp cho rất nhiều công ty lớn, đối tác mạnh. Chúng tôi tin chắc rằng mọi khách hàng tại Dầu Tiếng sẽ được đáp ứng nhanh chóng, được chúng tôi phục vụ những bữa...

Xem tiếp

Suất ăn công nghiệp Thuận An

Gia Sơn Phát là nhà cung cấp suất ăn công nghiệp tại Bình Dương, đạt chứng chỉ quản lý chất lượng, đầu tư nhà xưởng hiện đại, công suất lớn, dàn xe mạnh, cung cấp suất ăn công nghiệp tại Bình Dương. Hiện nay chúng tôi còn cung cấp Suất ăn công nghiệp tại Thuận An. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động tại Bình Dương, cung cấp cho rất nhiều công ty lớn, đối tác mạnh. Chúng tôi tin chắc rằng mọi khách hàng tại Thuận An sẽ được đáp ứng nhanh chóng, được chúng tôi phục vụ những bữa...

Xem tiếp

Suất ăn công nghiệp KCN Kim Huy

Gia Sơn Phát là nhà cung cấp suất ăn công nghiệp tại Bình Dương, đạt chứng chỉ quản lý chất lượng, đầu tư nhà xưởng hiện đại, công suất lớn, dàn xe mạnh, cung cấp suất ăn công nghiệp tại Bình Dương. Hiện nay chúng tôi còn cung cấp Suất ăn công nghiệp tại KCN Kim Huy. Với bề dày kinh nghiệm hoạt động tại Bình Dương, cung cấp cho rất nhiều công ty lớn, đối tác mạnh. Chúng tôi tin chắc rằng mọi khách hàng tại KCN Kim Huy sẽ được đáp ứng nhanh chóng, được chúng tôi phục vụ...

Xem tiếp